Erasmus+

Erasmus+ Dokumentumok

A projekt eredményei

Achievement of priorities

Activities after the EU funding

Activities and expenses covered with the Project

Management and Implementation Grant

Communication

Difficulties

Disseminate how

Disseminate to whom

Evaluation

Free access

Impact on local

Impact on participants

In what way was the project innovative and Monitoring

Project partners contribution

Projectresultsremain

Selection and preparation of participants

Target groups

Training activities

Transnational project meetings

Use in other projects

————————-———————————————————————-

  1. október 1-jén az Erasmus+ program keretében 2018-1-HU01-KA202-047724, „Exchange of good practices and experiences in relation to the everyday rehabilitation of people with high support needs” számmal és címmel együttműködési projekt indult a Mohács-Kölked Társegyházközség Pándy Kálmán Otthona vezetésével. A projektben partnerként részt vesz még a Viborgi Önkormányzat (DK), a Közép-Dánia Régió (DK), az Alsterdorf Egyesület (Nagyvárad, RO), a Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány Budapestről és a Tovább Élni Egyesület Perbálról.

A projekt célja a lakóotthonokban, lakócentrumokban, illetve támogatott lakhatásban élő értelmi fogyatékos és/vagy pszichoszociális fogyatékossággal élő magas támogatási szükségletű személyek hétköznapi rehabilitációjával foglalkozó munkatársak tapasztalatcseréje és képzése.

A projekt során a magyar és román szervezetek munkatársai két dániai tanulmányúton, illetve két képzésen vettek részt. Olyan gyakorlati tudást és tapasztalatokat szereztek az elmúlt hónapok során, melyeket már azonnal, a mindennapi munkájukban hasznosítani tudnak. A tanulmányutak során a legmodernebb dániai intézményekbe látogattak el, különböző lakóotthonokat, foglalkoztatókat, közösségi szolgáltatásokat tanulmányoztak. Megismerkedtek a rendkívül hatékony munkaszervezéssel, az ottani kollégák feladataival és munkakörülményeivel. A gyakorlatban alkalmazott pedagógiai módszerek és eszközök mellett megismerték az ezek mögött álló elméletet, világnézetet és emberszemléletet, melyek nagy hatással voltak a résztvevőkre.

Mély benyomást tett a magyar és román kollégákra a rehabilitációs szemlélet, a munkatársak törekvése és szisztematikus pedagógiai munkája annak érdekében, hogy a – szinte – egész életüket intézményben töltő kliensek (vagy ahogy a dánok hívják őket: polgárok) is folyamatos fejlesztésben részesüljenek, és minél önállóbbak legyenek. Az önrendelkezés magas foka, az értelmes és hasznos mindennapi tevékenységek megszervezése, a különböző intézménytípusok és szolgáltatások közötti folyamatos kapcsolat, egyeztetés és átjárási lehetőség is fontos tapasztalat volt.

A tanfolyamok Magyarországon zajlottak, így a magyar és román partnerek egymás munkáját és intézményeit is megismerhették. A képzéseken olyan specifikus témák kerültek terítékre, mint a kockázatelemzés, a konfliktuskezelés, az agresszív és önsértő magatartás megelőzése, a szolgáltatásszervezés, a lakók napi- és hetirendjének megszervezése vagy a szakember – kliens kapcsolat. Konkrét hazai és külföldi esetleírások elemzése során a kollégáknak arra is lehetősége nyílt, hogy mindennapi szakmai kihívásaikat megoszthassák a többiekkel.

A beszámolók alapján kitűnik, hogy már a projektidőszak alatt több újonnan tanult módszert alkalmaznak mindennapi munkájukban a résztvevő kollégák.

A menüpontok alatt találhatóak a szakmai események programjai, a legérdekesebb előadások és szakmai anyagok, valamint egy képválogatás az elmúlt projektidőszakról.